Francais Nederlands Deutsch

9 Zwaarden

met schuldgevoel leven-kunnen leven met wroeging-tegen angsten te vechten-met innerlijke conflicten omgaan

Ridder van de Zwaarden

eerzuchtig te werk gaan-plannen realiseren-nieuwe doelen stellen