Francais Nederlands Deutsch

10 Staven

ook moeilijkheden accepteren-gevoelens zoals woede en verdriet laten zien-hulp aannemen van anderen-zich laten troosten

Aas van de Zwaarden

te koel te werk gaan-een gewetensvolle beslissing nemen-vertrouwen op de eigen waarneming