Francais Nederlands Deutsch

Ridder van de Kelken

Intensief contact met vrienden of familie hebben -harmonie uitdragen-romantische uurtjes beleven-vrolijkheid uitstalen

Koning der Staven

rechtlijnig-intolerantie-de eigen macht uitbuiten-opvliegend benemen-egoÔsme