Francais Nederlands Deutsch

10 Staven

ook moeilijkheden accepteren-gevoelens zoals woede en verdriet laten zien-hulp aannemen van anderen-zich laten troosten

Koning der Staven

rechtlijnig-intolerantie-de eigen macht uitbuiten-opvliegend benemen-egoÔsme