Francais Nederlands Deutsch

9 Zwaarden

met schuldgevoel leven-kunnen leven met wroeging-tegen angsten te vechten-met innerlijke conflicten omgaan

Koning der Staven

rechtlijnig-intolerantie-de eigen macht uitbuiten-opvliegend benemen-egoÔsme