Francais Nederlands Deutsch

XIII-Dood

overwinning op het verleden-zich van oude condities bevrijden-oplossing

6 Munten

Voor alles begrip opbrengen- zich laten overtuigen-op hulp van anderen aangewezen zijn