Francais Nederlands Deutsch

9 Zwaarden

met schuldgevoel leven-kunnen leven met wroeging-tegen angsten te vechten-met innerlijke conflicten omgaan

10 Kelken

geborgenheid vinden-tijd nemen voor familie-vervulling vinden-leuke omgang met vrienden nastreven.