Francais Nederlands Deutsch

II- Priesteres

onafhankelijkheid-intuÔtie volgen-spirituele vaardigheden-innerlijke harmonie en balans

IV- Keizer

alles onder controle zien te krijgen-plannen van grote projecten- tegen een muur oplopen-alles in eigen hand nemen