Francais Nederlands Deutsch

XIII-Dood

overwinning op het verleden-zich van oude condities bevrijden-oplossing

10 Munten

rijkdom uitstralen-persoonlijkheidsstoringontwikkelen-anderen bemoeien zich met uw leven