Francais Nederlands Deutsch

Ridder van de Kelken

Intensief contact met vrienden of familie hebben -harmonie uitdragen-romantische uurtjes beleven-vrolijkheid uitstalen

Aas van de Staven

risico bereid-de verwezenlijking van eigen interessen-egoÔsme-te idealistisch te werk gaan