Francais Nederlands Deutsch

10 Staven

ook moeilijkheden accepteren-gevoelens zoals woede en verdriet laten zien-hulp aannemen van anderen-zich laten troosten

Aas van de Staven

risico bereid-de verwezenlijking van eigen interessen-egoÔsme-te idealistisch te werk gaan