Francais Nederlands Deutsch

9 Zwaarden

met schuldgevoel leven-kunnen leven met wroeging-tegen angsten te vechten-met innerlijke conflicten omgaan

Aas van de Staven

risico bereid-de verwezenlijking van eigen interessen-egoÔsme-te idealistisch te werk gaan