Francais Nederlands Deutsch

3 Zwaarden

de waarheid herkennen en verdragen-eenzijdige beslissingen nemen-door een nederlaag niet vertwijfelen

Aas van de Staven

risico bereid-de verwezenlijking van eigen interessen-egoÔsme-te idealistisch te werk gaan