Francais Nederlands Deutsch

Aas van de Staven

eigen energie gebruiken-jezelf verwezenlijken-eigen idealen nastreven-moed opbrengen

0-Dwaas

streven naar verandering-lichtzinnig zijn-naïef-privé en zakelijke risico´s -nieuw begin-onafhankelijkheid