Francais Nederlands Deutsch

II- Priesteres

onafhankelijkheid-intuÔtie volgen-spirituele vaardigheden-innerlijke harmonie en balans

3 Zwaarden

nuchter te werk gaan-enkel het verstand raadplegen-een ondoordachte beslissing nemen